Trainingen in weerbaarheid

Voor leerlingen, leerkrachten en ouders

Actief vergroten van zelfvertrouwen

Kinderen op het basisonderwijs bereiden we voor op de middelbare schooltijd, jongeren op het middelbare onderwijs geven we extra handvatten om stevig in de schoenen te staan en goede beslissingen te maken. Het vergroten van zelfvertrouwen, zelfacceptatie en regulering van emotie staat altijd centraal. Onze trainers zijn o.a. opgeleid tot docent weerbaarheid. De trainingen zijn psychofysiek: leren door te ervaren en bewegen. Afhankelijk van de vraag bespreken we de duur en de intensiteit van de lessenreeks. Leerkrachten zijn van harte uitgenodigd bij de lessen aanwezig te zijn, voor extra bestendiging van de kennis en afspraken die met de leerlingen gemaakt zijn.

Zelfontdekkend leren

Eens of meerdere momenten in de week gaan we met de klas aan de slag met weerbaarheid. Leerlingen leren hoe ze hun grenzen aangeven en op een goede manier voor zichzelf opkomen. De psychofysieke en zelfontdekkend leren-insteek vraagt om een vrije ruimte, zoals een gymzaal of speelruimte. Leerlingen komen spelenderwijs zelf met antwoorden. Waarna ze gezamenlijk oefenen met wat werkt. Wat dan beter blijft plakken. De trainer krijgt hierdoor veel inzicht in het groepsproces. De thema’s zijn verdeeld over de periode van de lessenreeks, met herhaling en extra aandacht voor wat de groep het meest nodig heeft. 

weerbaarheid leerkrachten

Ondersteuning van leerkrachten

We helpen scholen die ons benaderen met een specifieke vraag. Pesten, agressief gedrag, fysieke aanvallen en een lastige groepsdynamiek zijn redenen om bij ons aan te kloppen. Onze expertise o.a. in (omgaan met) agressie zorgt vaak voor nieuwe inzichten, waardoor we samen de dynamiek van de klas(sen) kunnen verbeteren. 

Ook trainen we teams leerkrachten (train-de-trainer) in psychofysieke weerbaarheid en agressieregulatie. Waarbij we theorie en praktijk afwisselen en veel oefenvormen delen.

Dankzij deze partijen hebben we in 4 jaar tijd meer dan 10.000 kinderen getraind.

psychofysieke weerbaarheid scholen

Wij ontwerpen een programma naar behoefte

We maken vrijblijvend kennis en bespreken dan graag wat er speelt en waar er precies behoefte aan is. Dit gesprek duurt vaak een uur, waarna je binnen een paar dagen ons voorstel ontvangt. Dit kan een mix zijn: een programma in psychofysieke weerbaarheid voor leerlingen. Een informatie-moment voor ouders is eventueel mogelijk. En ondersteuning voor leerkrachten bij agressie of een andere specifieke vraag. 

Onze trainers zijn inzetbaar op ieder soort onderwijsinstelling, in elke leeftijdscategorie. We hebben veel gewerkt met kinderen, jongeren of jongvolwassenen die zelfvertrouwen en assertiviteit missen, niet hun eigen mening durven geven of pesten/gepest worden. We hebben ook ervaring met groepen waarin totaal alle veiligheid werd gemist en er veel agressie en geweld was.

”We hebben de samenwerking met als zeer positief ervaren. Onze school had specifieke wensen en daar kon aan voldaan worden. Er waren korte lijnen, jullie zijn goed bereikbaar, waardoor er makkelijk overlegd kon worden. De trainers zijn professioneel en deskundig. Ze zien veel bij de leerlingen en weet hier goed op in te spelen. ” 

VSO De Hoge Brug Rotterdam

De trainingen in weerbaarheid worden verzorgd door een van onze trainers

Heeft jouw school een specifieke vraag?

Neem contact op, dan plannen we een kennismaking in!