Laden...

Omgaan met Agressie

In de training Omgaan met Agressie leren leerkrachten effectief omgaan met agressieve leerlingen en (dreiging van) geweld. De training wordt altijd ingestoken op actuele en potentiele situaties van de betreffende groep(en).  

Leren omgaan met agressieve situaties
Agressie kan variëren van treiteren, intimideren, bedreigen tot zelfs fysiek geweld. Omdat het vaak om minderjarigen gaat die aanstichter of slachtoffer kunnen zijn, die vaak wel groot en sterk zijn, is het voor scholen niet altijd een gemakkelijke opgave hier goed mee om te gaan. Met trainers met variende achtergronden bij de politie, sociaal werker en pedagogiek, kunnen we leerkrachten vanuit de praktijkervaring de juiste tools meegeven. Om bijvoorbeeld vechtende leerlingen geweldloos uit elkaar te krijgen. Hoe leerkrachten elkaar kunnen ondersteunen. En een protocol opzetten om helder te hebben wat te doen bij pesterijtje tot aan geweld. 

Op deze manier manier wordt zijdelings de weerbaarheid van de leerkrachten vergroten, met de kennis die zij hiermee in handen krijgen. Met als doel algehele veiligheid vergroten op de school. De training is een afwisselend programma van theorie en praktijk. 

Docenten leren
- agressief gedrag herkennen;
- op agressief gedrag te reageren;
- samen voor veiligheid te zorgen;
- duidelijk grenzen aan te geven;
- hoe zij hulp van anderen in kunnen schakelen;  
- zichzelf fysiek te verdedigen en de situatie onder controle te brengen. 

Op maat 
De training kan op de school zelf in een geschikte ruimte (bijvoorbeeld een gym- of speelzaal) verzorgd worden. We raden een terugkomdag aan om de kennis te laten beklijven en meer te oefenen. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 


Training Omgaan met Agressie
  • Leerkrachten
  • in overleg
  • 1
  • in overleg

Contact over Omgaan met Agressie

POSTADRES
Zuideinde 44
2991 LK, Barendrecht
Email: info@doyotrainingen.nl

Arno Yarzagaray: 0634243650
Chantal Straver: 0647990738
BEZOEKADRES
Naam: Doyo
Adres: Zuideinde 44
, Barendrecht

Op de kaart →


Doyo
Bezoekadres:

Doyo
Zuideinde 44
2991 LK, Barendrecht
Email: info@doyotrainingen.nl
Tel: 0634243650

Wie we zijn →

DOYO OP SOCIAL MEDIA