Privacybeleid

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

Doyo Trainingen hecht veel waarde aan jouw privacy en wil transparant zijn over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen.

Contact

Doyo Trainingen

Ameroever 74
4926 ED, Lage Zwaluwe

Persoonsgegevens die Doyo Trainingen verwerkt

Bij Doyo Trainingen verwerken we je persoonsgegevens omdat je je hebt aangemeld voor een training of traject, en/of omdat je deze gegevens vrijwillig verstrekt omdat je bijvoorbeeld op de hoogte gehouden wilt worden. De persoonsgegevens die we verwerken verschillen: bij het aanmelden van een traject vragen we meer gegevens, dan wanneer je bijvoorbeeld enkel de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Een overzicht van de gegevens die we verwerken bij het aanmelden van een vrijblijvende training/inspiratie-sessie:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Occupation (beroep)
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteit op onze website – internetbrowser en soort apparaat

Het doel

Doyo Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens om:

– je te kunnen bereiken als bij hoge uitzondering iets verandert wat betreft de training waar je je voor aangemeld hebt
– je op de hoogte kunnen houden van nieuws

Doyo Trainingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Doyo Trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren, en deelt deze persoonsgegevens niet met derden.

Cookies

Doyo Trainingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Doyo Trainingen gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstelling.

Doyo Trainingen kan door cookies de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doyo Trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Doyo Trainingen een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doyotrainingen.nll.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen drie weken, op jouw verzoek. Doyo Trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Doyo Trainingen persoonsgegevens beveiligt

Doyo Trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@doyotrainingen.nl.

Laatste update: 12 september 2023