Laden...
Arne van der Boon, vanuit Hypertherm Europe
Arne van der Boon, vanuit Hypertherm Europe
Arne van der Boon, vanuit Hypertherm Europe

De oefeningen waren heel nuttig, en wat me opviel was dat ondanks de aanvankelijke wijfeling iedereen graag meedeed. Het nut van de oefeningen was iedereen ook direct duidelijk. Er werd absoluut ingespeeld op de behoefte van de groep. Ik denk dat de volledige training veel meer woordelijke uitleg en discussie bevatte dan we vooraf gedacht hadden, maar dat was juist erg goed. De inhoud was uitstekend, ook wat betreft de wisselwerking met trainers en groep waar op door te gaan en waar over te gaan op een volgende oefening of gespreksstof. Hartelijk dank aan de trainers voor het helpen ontdekken en verder opdiepen van verbeterpunten in de samenwerking van het team. We hebben enorm veel aanknopingspunten voor verdere discussies en overleg.

VSO De Hoge Brug
VSO De Hoge Brug
VSO De Hoge Brug

We hebben de samenwerking met Doyo Trainingen als zeer positief ervaren de afgelopen periode. Jullie bieden maatwerk. Onze school had specifieke wensen en daar kon aan voldaan worden. Verder waren er waren korte lijnen, jullie zijn goed bereikbaar, waardoor er makkelijk overlegd kon worden. Dit alles zorgde voor een prettige samenwerking tussen school en Doyo Trainingen. De trainer is een professional en deskundig. Ze ziet veel bij de leerlingen en weet hier goed op in te spelen. Verder is haar verslaglegging zeer uitgebreid, wat prettig is voor de leerkrachten. Ze overlegt goed met leerkrachten en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat het optimale uit de Rots en Water lessen wordt gehaald. Dit allemaal zorgt voor een fijne samenwerking.

 

Martinique van Heijst
Martinique van Heijst
Martinique van Heijst

De cursus zelfverdediging voor vrouwen heb ik met heel veel plezier doorlopen. Ik ben niet echt bang aangelegd, maar ik vond het toch belangrijk om mezelf te kunnen verdedigen. Het weten dat ik niet compleet machteloos ben als ik in een vervelende situatie terecht kom, geeft toch een veilig en goed gevoel. Soms betrap ik mij erop dat ik op straat loop en in gedachte bedenk wat ik ook alweer kan doen wanneer iemand mij op een vervelende manier benadert.

De cursus draaide niet alleen om hoe je jezelf fysiek kunt verdedigen. Er was ook volop aandacht voor het mentale stuk. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer iemand over je grenzen gaat op je werk? Ik vond het heel fijn om dit soort dingen te oefenen met elkaar door middel van rollenspellen. Ik ontdekte hierdoor nog een nieuw talent bij mezelf: improviseren. Zonder aarzelen speelde ik de rol van vervelende medewerker of enge man voor de groep. Dit als tegenspeelster van de trainster.
Over trainster Chantal gesproken...ik heb haar ervaren als een fijne trainster die veel geduld heeft en echt deel uitmaakte van de groep. Dat vind ik heel prettig en geeft een veilig gevoel. Alles wat we vertelden, bleef ook echt bij haar.

Al met al heb ik heel veel geleerd tijdens de trainingen en heb ik er veel aan gehad. Ik heb aansluitend ook nog de extra trainingen gevolgd die wat meer ingingen op het fysieke deel met als kers op de taart het doorslaan van een karateplankje. Wat was ik trots toen dat lukte! Je hebt daar toch behoorlijk wat kracht voor nodig. Zowel mentaal als fysiek!

Esther Leijten-Kupers
Esther Leijten-Kupers
Esther Leijten-Kupers

Voor kinderen die wat onzeker zijn over zichzelf of kinderen die door een vervelende ervaring het vertrouwen in andere mensen zijn kwijtgeraakt, is dit een hele fijne cursus. Wij lazen destijds over Doyo in de krant, en dat kwam precies op het goede moment voor onze oudste dochter. Ze is de cursus gaan volgen, en samen met een aantal andere gebeurtenissen en ontwikkelingen in haar leven, heeft ze het vertrouwenin zichzelf maar ook in de medemens terug gekregen. Onze jongste, die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaat, gaat de cursus ook doen. Gewoon om wat 'steviger in haar schoenen' komen te staan vlak voor zo'n grote, nieuwe stap. De trainers van de cursus zijn fantastische, sympathieke en positieve mensen, die begrijpen hoe het werkt bij kinderen. Kortom: een echte aanrader!!

Helen Scheepers
Helen Scheepers
Helen Scheepers

Een hele goede cursus voor kinderen die onzeker zijn en een wat minder goed zelfbeeld hebben van zichzelf. Arno en Chantal leren de kinderen hoe ze om kunnen gaan met moeilijke situaties en ook hoe je door bepaalde houdingen al een ander signaal kan geven naar de buitenwereld. De kinderen kunnen helemaal zichzelf zijn op de cursus en leren hier erg veel. Leren om respect te hebben voor een ander en ook zelf gerespecteerd te worden. Ik ben echt super tevreden over de cursus. Mijn zoon heeft hier heel veel geleerd.

Diana Rongen
Diana Rongen
Diana Rongen

Een leuke cursus waar mijn zoon met plezier naar toe ging. Voldoende aandacht voor elk kind. Er wordt gekeken waar het kind behoefte aan heeft. Alleen al het feit dat de kinderen zichzelf mogen/kunnen zijn is al het halve werk. Een aanrader voor elk kind dat wel wat meer zelfvertrouwen kan gebruiken.

Hans Trechsel
Hans Trechsel
Hans Trechsel

Ik ken trainer Chantal als een gedreven en enthousiaste instucteur, die niet alleen bezig is kinderen weerbaarder te maken, maar die ook constant bezig is te motiveren, te stimuleren en op allerlei manieren probeert de kinderen betrokken te houden. En dat lukt haar nog ook. 

Dennis Molendijk
Dennis Molendijk
Dennis Molendijk

Ik heb trainer Arno leren kennen als een man die altijd recht door zee is en die zeer begaan is met het welzijn van de kinderen die bij hem trainen. Zijn trainingen zijn zeer divers waarbij de kinderen veel zelf in betrokken worden en de mogelijkheid krijgen om al doende te ontdekken. Ook voor volwassenen zijn de trainingen divers en veelzijdig waarbij altijd gekeken wordt naar de samenstelling van de groep. Arno is een prettige persoon om mee om te gaan en straalt altijd een natuurlijke rust uit. Hij is absoluut betrouwbaar en kundig.


Doyo
Bezoekadres:

Doyo
Zuideinde 44
2991 LK, Barendrecht
Email: info@doyotrainingen.nl
Tel: 0634243650

Wie we zijn →

DOYO OP SOCIAL MEDIA