fbpx
 

Omgaan met agressie

TRAINING | OMGAAN MET AGRESSIE

Hebben jij en je collega’s direct contact met klanten, patiënten of burgers? Dan is er kans dat je te maken kunt krijgen met vervelende woordenwisselingen, intimidatie of agressie. Het is enorm prettig en deëscalerend om juist in agressieve situaties het hoofd koel te kunnen houden. Te denken in oplossingen. Maar vooral ook te weten wat je direct kunt doen om je eigen veiligheid (en die van anderen) te bewaken.

Terwijl je stevig in je schoenen staat. Zowel in je houding als in wat je doet.

Deelnemers herkennen agressievormen

Deelnemers leren hoe agressie ontstaat en met welke verschillende vormen je te maken kunt krijgen. We oefenen hierbij het herkennen van iedere vorm. Maar ook bieden we de passende handvatten om situaties weer veilig te maken. Je kunt daar vaak meer in betekenen dan je denkt! We behandelen actuele en relevante situaties: al onze trainingen maken we op maat, zodat je iets oefent wat je echt zou kunnen meemaken.

Deelnemers leren door kennis èn ervaring

Het is handig preventief te weten hoe je efficiënt en de-escalerend kunt handelen. En daarin geoefend te hebben. Leren door kennis, maar ook door zelf te ervaren. De training is interactief en wisselt theorie af met praktijk. We oefenen in een veilige setting met een acteur. Met aandacht voor lichaamshouding en uitstraling, verbale en non-verbale communicatie. Waarbij een ieder stilstaat bij zijn of haar persoonlijke grenzen.

(Tekst loopt door onder de video.)

Al onze trainingen ontwerpen we op maat

We verzorgen iedere training op maat, met relevante casussen. En doen dit fysiek op locatie. We kunnen de training verzorgen bij de werkgever zelf, of in een geschikte accommodatie in de buurt. Met of zonder lunch. Bij interesse komen we graag langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Vergroot het zelfvertrouwen en de vaardigheden

Deze training kan complementair aangevuld worden met een training Empowerment/Zelfverdediging en/of een Terugkomdag. Geweldloos fysieke onveiligheid oplossen (zowel jezelf als de ander beschermen, ook bij andere mensen uit elkaar halen) kan hierbij een belangrijk thema zijn. Deze trainingen werken verdiepend en dragen extra bij aan het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Agressie Protocol

Als agressie met te veel regelmaat voorkomt, of als de werkgever dit voor wilt zijn, schrijven we een Agressie Protocol op maat. In afstemming met verschillende afdelingen (zoals HR en Juridische Zaken), zodat het een sluitend plan is met passende maatregelen en een duidelijk handelingsoverzicht voor het uitvoerend personeel dat met agressie te maken kan krijgen.

Ontmoet de trainers

De training wordt altijd verzorgd en begeleid door twee trainers. Onze trainers Omgaan met Agressie zijn: Arno, Chantal, Aryonne en Caspar. Arno en Caspar zijn beiden ook docent Gevaarsbeheersing. Bij de vrijblijvende kennismaking kun je altijd één van deze trainers verwachten.

Ervaringen van werkgevers

Dit vind je misschien ook interessant

Call Now Button