Doorstart van Doyo Proof

De Gemeente Moerdijk heeft afgelopen week bekend gemaakt de doorstart van Doyo Proof in de gemeente mogelijk te maken. Hiervoor subsidieert de gemeente 40.000,- voor het project.

In 2015 zijn we gestart met de trainingen in weerbaarheid op achttien basisscholen in Moerdijk. De reacties waren tijdens en na het project heel positief: zeventien scholen waren (enorm) tevreden en zestien scholen wilden de lessen vast in het lesprogramma opnemen. Ook de scholen waren voor een doorstart van Doyo Proof.

Dat maakt de gemeente mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders wil dit met de subsidieverlening mogelijk maken. Het is de bedoeling dat de komende twee jaar minimaal 1.400 Moerdijkse leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar de weerbaarheidslessen gaan volgen. Lees het bericht ook op de website van de Gemeente Moerdijk.

Wat is Doyo Proof?

In twee jaar tijd helpen we meer dan duizend kinderen beter met pesten en groepsdruk om te gaan. Onze trainers gaan in reeksen van zeven lessen met de leerlingen aan de slag. Ze behandelen thema’s als stevig staan, lichaamstaal, grenzen ervaren, een eigen mening vormen, trots en intuïtie. Na de trainingen weten de leerlingen hoe ze in moeilijke situaties het beste kunnen reageren.

De trainers staan de jongeren bij in het ontdekken van hun eigen kwaliteiten. En leren hen met begrip, respect en gevoel om te gaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Ook werken we met succes-ervaringen in psychofysiek trainingen, wat inhoudt dat de leerlingen leren door te bewegen en te ervaren.

Edit: Ook dit project is inmiddels afgerond. Wel kunnen kinderen via Doyo Defence nog deelnemen aan doorlopend aanbod. Bij onze trainers in Zevenbergen via Karate Moerdijk.

Toe aan een echte verandering?

In het Programma Zelfontwikkeling ontdek je wat je anders wilt en helpen we je zelf die verandering te maken. Ondertussen gesterkt door rust, inzicht en (zelf)vertrouwen. We zorgen ervoor dat je kennis gaat voelen en praktisch kunt toepassen. Zodat de verandering blijvend is.

Dit vind je misschien ook interessant