fbpx

Coaching in het onderwijs

Lezen in de bibliotheek

Coaching in het onderwijs

We merken aan de aanvragen door leerkrachten en schooldirecteuren dat er steeds meer behoefte is aan extra coaching in het onderwijs. De oorzaak van deze toename is waarschijnlijk de veranderende maatschappij.

Digitalisering in het onderwijs
De digitalisering neemt in rap tempo toe, waardoor veel activiteiten online plaatsvinden. Leerlingen gebruiken WhatsApp, Instagram, Snapchat en nog vele andere apps en posten er allerlei soorten berichten op. Veel van zulk soort berichten worden ook nog eens in de tijd op school geplaatst.

In sommige gevallen gaat het over de school of zelfs over medeleerlingen. Voor leerkrachten, met name leerkrachten die niet zijn opgegroeid met sociale media, kan het lastig zijn daarover controle te houden in de klas. 

We verzorgen hiervoor trainingen voor leerlingen, maar coachen ook leerkrachten op dit thema. 

Voor elke situatie een andere aanpak
Sociale media is een onderdeel, maar digitalisering brengt ook andere veranderingen bij kinderen teweeg. In plaats van onbezorgd buiten spelen, ontstaat er nu ook een soort van prestatiedruk om bij te blijven met alle online games en trends. Er zijn dus momenteel veel meer prikkels aanwezig bij kinderen.

Elk kind reageert anders, dus voor ieder kind vergt ook een andere aanpak. Datzelfde geldt ook voor groepen kinderen, omdat elke groep nét weer even iets anders reageert op bepaalde situaties. Maatwerk staat daardoor bij ons altijd centraal.

Pesten en groepsdruk
Pesterijen zijn niet altijd zichtbaar in het klaslokaal. Pesten komt voor in de gang, op het schoolplein, bij de fietsenstalling, buiten school om of zelfs digitaal. De leerkracht kan daardoor onmogelijk alles in de gaten houden.

Het pesten kan vaak ook leiden tot agressief gedrag. Bij pesters, en soms ook door kinderen die gepest worden. Kinderen die zich minder gemakkelijk verbaal kunnen verweren, kunnen overgaan op fysieke aanvallen. Het inschatten van deze situaties is zeker niet altijd gemakkelijk, aangezien veel communicatie tussen de leerlingen buiten de ouders en leerkracht om kan gaan.

Pesten, autoriteit, omgaan met een lastige groepsdynamiek en omgaan met agressie en geweld zijn zo enkele uitdagingen waarbij coaching kan leiden tot nieuwe inzichten. Sterker nog: coaching door één van onze trainers kan een krachtig hulpmiddel zijn voor een veilige en pestvrije leeromgeving.

Coaching in het onderwijs voor specifieke doelgroepen
Coaching in het onderwijs komt vaker voor dan je zou denken. Leerkrachten moeten al zo van alle markten thuis zijn, en met ieder jaar een nieuwe groep, nieuwe groepsuitdagingen èn individuele leerlingen met ieder andere persoonlijkheden en rugzakjes is een extra paar ogen vaak erg welkom.

Zeker voor specifieke doelgroepen kunnen onze trainers met ieder hun eigen specialisme, bijzonder veel meerwaarde leveren. Bijvoorbeeld voor hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met autisme, leerlingen die verminderd weerbaar zijn en leerlingen met agressieproblemen. 

Doyo Trainingen: Dé onderwijscoaches
Onze trainers zijn allen opgeleid tot trainer weerbaarheid, maar hebben ieder een andere achtergrond en expertise. Doyo Trainingen zorgt voor de juiste match, voor optimale coaching in het onderwijs, van basis, voortgezet tot beroepsonderwijs. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

Esther de Groot
blogger@doyotrainingen.nl

Blogger met liefde voor persoonlijke ontwikkeling.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Call Now Button