Aangesloten bij De Leerfabriek

Doyo Trainingen is sinds 2020 aangesloten bij de Leerfabriek. De Leerfabriek is een netwerkorganisatie van professionals op het gebied van leren en ontwikkelen.

Trainers en coaches vanuit de Leerfabriek stimuleren organisaties hun zelfoplossend vermogen aan te spreken bij de aanpak van vraagstukken. Wij sluiten aan bij de ervaring die onze klanten al bezitten en hebben een doelgerichte werkwijze. Om op een praktische manier vraagstukken aan te pakken, vaardigheden verder te ontwikkelen en direct resultaten te boeken. Het resultaat van deze aanpak is verbetering van motivatie, werkprestaties en samenwerking.

Voor werkgevers en professionals

Bekijk ook hier het overzicht van trainers en coaches die aangesloten zijn bij De Leerfabriek. We vormen een netwerk, maar leren ook van elkaar. Door bijvoorbeeld samen deel te nemen aan intervisie-bijeenkomsten. Geregeld spreken we elkaar individueel of nemen deel aan een training in groepsverband. Belangrijk vooral ook: we kunnen vraagstukken vanuit werkgevers breder aanvliegen. Juist door de inzet van dit netwerk van professionals met verschillende disciplines.

Wat betekent Doyo Trainingen voor werkgevers en professionals?

Wij trainen professionals in kleine groepen en ondersteunen hen individueel. In het Programma voor Zelfontwikkeling hebben we onze expertises gebundeld. Inzichten komen voort uit de beginselen van antropologie, wetenschappelijke onderzoeken, mindfulness, Bushido en Oosterse filosofie. De afgemeten, inspirerende combinatie van deze stromingen in de vorm van kennisoverdracht, psychofysieke oefeningen, rake video’s en huiswerkopdrachten maakt dat het programma zoveel impact heeft.

De psychofysieke insteek (kennis omzetten naar ervaring) en overdracht: professionals worden begeleid in de concrete handvatten, inzichten en de vertaling naar persoonlijke omstandigheden. Zodat zij ook na het traject zelf blijven ontwikkelen.

Toe aan een echte verandering?

In het Programma Zelfontwikkeling ontdek je wat je anders wilt, ben je je steeds meer bewust, en helpen we je zelf die verandering te maken. Gesterkt door rust, inzicht en (zelf)vertrouwen. We zorgen ervoor dat je kennis gaat voelen en praktisch kunt toepassen. Zodat de verandering blijvend is.

Dit vind je misschien ook interessant